Er kunskapsbank inom svetsning

Dokumentation

Komplett slutdokumentation i alla projekt.

WPQR / Svetsprocedur

WPQR står för welding procedure qualification record, och är ett svetsprov som testas och kontrolleras med oförstörande och förstörande provning för att se att svetsen och grundmaterialet
har rätt värden vad gäller hårdhet och/eller seghet efter utförd svetsning.

Svetsprocedurer (WPQR) är numera ett krav när man jobbar med bl.a. tryckkärl och stålbyggnation. Standarder såsom EN 1090, ISO 3834 och ISO 15085, för att nämna några, är standarder där detta
krav finns skrivet.

Detta görs i 4 steg:
1. En pWPS skrivs (preliminär WPS)
2. En uppsvetsning av WPQR görs där pWPS:ens svetsparametrar följs.
3. Provbitarna från uppsvetsningen skickas på provning.
4. Vid godkänt resultat kan WPQR:en användas som underlag till att skriva WPS:er.
En svetsprocedur är dyr att ta fram så tänk noga igenom vad för materialgrupp, materialtjocklek,
svetsläge och formvara m.m. som ni behöver täckning för. Vi kan hjälpa er så ni får ut maximalt av
era WPQR. Våra svetsinspektörer är godkända övervakare och finns tillgängliga för konsultation.
Psst… Visste du att det finns färdiga svetsprocedurer att köpa? Klicka här

WPS / Svetsdatablad

En WPS anger svetsparametrar, svetsläge, tillsatsmaterial, svetsläge m.m. Den styr själva utförandet
av svetsningen. WPS:er

En WPS är ett dokument som anger information om hur en svets ska utföras och vilka material man
ska använda. En WPS är baserad på verifierade värden som har visat ge godkända resultat vad gäller
hårdhet och/eller seghet i svetsen och grundmaterialet efter utförd svetsning, vilket är livsviktigt när
det kommer till bärande konstruktioner. Att ha WPS:er som är baserade på WPQR skapar rätt
förutsättningar för en bra svets vilket i sin tur eliminerar kostnader av onödiga svetsreparationer.

Detta sker i 4 steg:
5. En pWPS skrivs (preliminär WPS)
6. En uppsvetsning av WPQR görs där pWPS:ens svetsparametrar följs.
7. Provbitarna från uppsvetsningen skickas på provning.
8. Vid godkänt resultat kan WPS:er skrivas från WPQR:en.
Saknar ni WPQR och WPS:er? Kontakta oss så vi hjälper er från pWPS till färdig WPS!


Svetsplan

En svetsplan är en skriftlig instruktion på hur svetsarbetet ska utföras. Här står information om allt svetsaren behöver veta för att kunna utföra arbetet på rätt sätt.

I standarder såsom EN 1090 finns det krav på att svetsplaner ska upprättas innan svetsarbetet påbörjas. Ritningar är ofta komplexa och innehåller mycket information vilket snabbt kan leda till missförstånd. En enkel och tydlig svetsplan effektiviserar och förenklar svetsutförandet.

Det gör man genom att ange relevanta krav och skriva en plan för hur svetsningen kommer att utföras och sammanställa detta i ett dokument. En svetsplan tas fram främst med ritningar som underlag men även med teknisk dokumentation.

Skaffa ett verksamhetssystem

Projekt kräver ofta mycket dokumentation. Det kan vara i form av mottagningskontroller, egenkontroller, teknisk genomgång, underleverantörsbedömningar, underhållsplaner, maskinregister
o.s.v. Ett bra verksamhetssystem hjälper er hålla koll på allt detta.
I EN 1090 finns det dessutom krav på att man ska ha ett strukturerat verksamhetssystem som stöd
vid tillverkningen för att bibehålla jämn kvalité i alla steg under tillverkningen. Det ska då finnas
stödprocesser samt rutiner och instruktioner som på ett tydligt sätt visar att företaget jobbar enligt
de satta riktlinjerna och är konsekvent.
På Svetsansvarig har vi tagit fram mallar för allt dessa. Vid köp av ett verksamhetssystem kan
dokumenten köpas till för att ni snabbt ska komma in i rutiner och komma i gång. Just nu har vi 2
olika varianter av verksamhetssystem:
● Landax – En hemsida där allt lagras på webben. Finns även som APP.
● Mappbaserat – En uppbyggd mappstruktur.

Läs mer om våra verksamhetssystem

Kontakt

Att tänka några steg framåt kan spara mycket irritation, tid och pengar. Genom att teckna ett löpande avtal med oss säkerställer ni att ert företag har tillgång till rätt kompetens när det behövs.

Kontakt

Att tänka några steg framåt kan spara mycket irritation, tid och pengar. Genom att teckna
ett löpande avtal med oss säkerställer ni att ert företag har tillgång till rätt kompetens när
det behövs.

Kontakt

info@svetsansvarig.se

0721-605700

Adress

Gravanäsvägen 11

SE-342 93 Hjortsberga