Er kunskapsbank inom svetsning

ImplementerA VERKSAMHETSSYSTEM

Att skapa ordning och reda leder till att man effektiviserar.

Effektivisera ert företag

Fler och fler företag väljer att implementera styrande system i sina företag. Det kan vara i form av verksamhetssystem eller genom att skapa styrsystem runt relevanta standarder såsom ISO 3834 eller ISO 5817. De har kommit på att struktur skapar effektivitet. Ett bra och rätt implementerat styrande system ska fungera även om en person är sjuk eller tar semester.

Återför kunskap i företaget

Förr i tiden var det vanligt att man hade ett och samma arbete hela sitt liv, så är det inte nu för tiden. Nu mer eller mindre hoppar folk mellan olika anställningar vilket gör att driva ett företag mycket svårare. Genom att implementera ett styrande system ser man till att jämn kvalité uppnås och att arbetsuppgifter utförs på samma sätt i företaget. Man skapar rutiner och för instruktioner så att viktig kunskap återförs inom företaget. På så sätt går man inte miste om dyrbar kunskap när personal slutar eller ersätts.

Kontakt

Att tänka några steg framåt kan spara mycket irritation, tid och pengar. Genom att teckna ett löpande avtal med oss säkerställer ni att ert företag har tillgång till rätt kompetens när det behövs.

Kontakt

Att tänka några steg framåt kan spara mycket irritation, tid och pengar. Genom att teckna
ett löpande avtal med oss säkerställer ni att ert företag har tillgång till rätt kompetens när
det behövs.

Kontakt

info@svetsansvarig.se

0721-605700

Adress

Gravanäsvägen 11

SE-342 93 Hjortsberga