Er kunskapsbank inom svetsning

Inspektion

Att veta vart man hittar svaren är avgörande.

Ta hjälp tills du kan stå på egna ben

Har du någon gång kollat på en svets och kliat dig i huvudet? Svarar du nej på detta ljuger du
troligtvis. Att kunna alla svaren utantill är inget krav, men att veta vart man hittar svaren är
avgörande för att veta vilken kvalité ni levererar.

En inspektörs uppgift är att se till att arbetet utförs enligt satta krav för projektet. Genom att ta in en utbildad inspektör som utför kontroller säkerställer ni att ni levererar vad ni lovat.

Utbildade svetsinspektörer

En svetsinspektör kan vara utbildad i 2 olika nivåer:
IWI-S = Standard kunskaper
IWI-C = Omfattande kunskaper
Att hitta duktiga inspektörer är inte alltid så lätt. På Svetsansvarig har vi utbildade svetsinspektörer i både Standard-nivå och Omfattande-nivå. Vi har dessutom OFP-personal i de flesta metoder.
    – UT (Ultraljud)
    – MT (Magnetpulver)
    – VT (Visuell)
    – PT (Penetrant)

Tänk flera steg före

Vi har varit med om företag där inspektörer inte tagits in först efter att svetsningen blivit slutförd, vilket oftast har resulterat i katastrof. En dyr lärdom som du förhoppningsvis slipper, genom att ta hjälp av våra erfarna inspektörer.

Kontakt

Att tänka några steg framåt kan spara mycket irritation, tid och pengar. Genom att teckna ett löpande avtal med oss säkerställer ni att ert företag har tillgång till rätt kompetens när det behövs.

Kontakt

Att tänka några steg framåt kan spara mycket irritation, tid och pengar. Genom att teckna
ett löpande avtal med oss säkerställer ni att ert företag har tillgång till rätt kompetens när
det behövs.

Kontakt

info@svetsansvarig.se

0721-605700

Adress

Gravanäsvägen 11

SE-342 93 Hjortsberga