Er kunskapsbank inom svetsning

Svetsansvar

Brett kunnande inom svetsning.

Brist på svetskunnig personal

Idag är det brist på erfarna svetsansvariga vilket gör det svårt att hitta duktiga svetsansvariga med rätt kompetens. Då man inte heller behöver en officiell utbildning för att jobba som svetsansvarig så kan kunskapsnivån i vissa fall vara väldigt låg.

Väl kompetenta konsulter

På Svetsansvarig i Sverige hjälper vi många företag genom att agera support när behovet uppstår. Alla våra konsulter har utbildningar i olika kunskapsnivåer som godkänts av Svetskommissionen:

Vanliga arbetsuppgifter hos en svetsansvarig

Kontakt

Att tänka några steg framåt kan spara mycket irritation, tid och pengar. Genom att teckna ett löpande avtal med oss säkerställer ni att ert företag har tillgång till rätt kompetens när det behövs.

Kontakt

Att tänka några steg framåt kan spara mycket irritation, tid och pengar. Genom att teckna
ett löpande avtal med oss säkerställer ni att ert företag har tillgång till rätt kompetens när
det behövs.

Kontakt

info@svetsansvarig.se

0721-605700

Adress

Gravanäsvägen 11

SE-342 93 Hjortsberga