Er kunskapsbank inom svetsning

Svetsarprövningar

I många fall ett krav.

Varför ha godkända svetsarprövningar

Svetsarprövningar enligt t.ex. ISO 9606 eller ISO 17660 är i många standarder ett krav för att en
person ska få utföra svetsning. Svetsarprövningar genomförs enligt guidelines för respektive
standard och måste i de flesta fall förnyas med regelbundna mellanrum. Det är viktigt att tänka på när man planerar sina svetsarprövningar vad man vill ha för täckningsområde vad gäller:
● Tillsattsmaterial
● Typ av svetsfog
● Svetsläge
● Materialtjocklek
● Formvara
● M.fl.

Vi tar fram de bästa proven

Vi hjälper er att ta fram de bästa proven för ert företag som ger störst täckning av giltighetsområden. Vi tar fram kaplistor, pWPS:er, svetsarprövningar och erbjuder guidning genom processen.

Robotar i produktionen

Vi hjälper er även med operatörsprövningar enligt ISO 14732.

Kontakt

Att tänka några steg framåt kan spara mycket irritation, tid och pengar. Genom att teckna ett löpande avtal med oss säkerställer ni att ert företag har tillgång till rätt kompetens när det behövs.

Kontakt

Att tänka några steg framåt kan spara mycket irritation, tid och pengar. Genom att teckna
ett löpande avtal med oss säkerställer ni att ert företag har tillgång till rätt kompetens när
det behövs.

Kontakt

info@svetsansvarig.se

0721-605700

Adress

Gravanäsvägen 11

SE-342 93 Hjortsberga