Er kunskapsbank inom svetsning

Verksamhetssystem

Maskineriet där processerna är kuggarna som får företaget rulla.

Ett omfattande verksamhetssystem

Landax är ett nätbaserat system för ledning av Kvalitet, Internkontroll, Risk, Arbetsmiljö, Revision, FDU (Förvaltning, Drift och Underhåll av Byggnad och utrustning) och Livsmedelstrygghet. Landax innehåller totalt 21 moduler. Genom att ladda ner APP:en kan du jobba på språng, i mobilen eller på läsplattan – du väljer.

Varför Landax?

Då samhället, myndigheter och kunder ställer högre och högre krav på strukturerad dokumentation för att säkerställa rätt kvalitet, så väljer fler företag att certifiera sig enligt olika standarder. Landax har löst detta genom att ta fram ett nätbaserat verksamhetssystem som kan anpassas efter kundens behov.

Då Landax är framtaget med flera av ISO-standarderna i åtanke, är det som byggt för företag som vill certifiera sig, redan är certifierade, eller som helt enkelt vill skapa bättre struktur i sitt företag.

Landax har en kontinuerlig utvecklingsprocess. Funktionerna utökas och förbättras löpande allt eftersom nya behov uppstår. Landax är ett processorienterat verktyg med hög grad av flexibilitet och användbarhet där alla registreringar görs på webben.

Genom att använda Landax moduler och aktivera påminnelser hålls du uppdaterad och riskerar inte att missa någon viktig deadline. Använd de redan uppritade flödesscheman för att skapa rutiner i företaget. Att strukturera och förenkla är att effektivisera. Att dessutom ha allt samlat i ett och samma program, WOW!

Standarder som Landax är baserat på:

Några av Landax moduler:

Maskinregister

Projekt

Kompetens

Leverantörer

Kunder

Checklistor

Uppgifter

Avvikelsehantering

Dokumenthantering

Verksamhetssystem i mappstruktur

Vi erbjuder även en mer old school lösning på verksamhetssystem där man sparar ner allt i ett
mappsystem. Mapparna är döpta efter vad de ska innehålla, vilket skapar ordning och reda.

Kontakt

Att tänka några steg framåt kan spara mycket irritation, tid och pengar. Genom att teckna ett löpande avtal med oss säkerställer ni att ert företag har tillgång till rätt kompetens när det behövs.

Kontakt

Att tänka några steg framåt kan spara mycket irritation, tid och pengar. Genom att teckna
ett löpande avtal med oss säkerställer ni att ert företag har tillgång till rätt kompetens när
det behövs.

Kontakt

info@svetsansvarig.se

0721-605700

Adress

Gravanäsvägen 11

SE-342 93 Hjortsberga